This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Overview

Dự án này là nơi tổ chức các hoạt động của cộng đồng người Việt Nam sử dụng TeX, là nơi tập trung đông nhất những người dùng TeX với tiếng Việt.

Khi tham gia dự án, bạn cần tham khảo các quy định chung và có thể đăng ký tham gia các kỳ Offline. Bạn được khuyến khích tạo vấn đề mới thay vì sử dụng diễn đàn truyền thống.

Mã nguồn: http://github.com/viettug/

Issue tracking

View all issues

Latest news

Offline4 (2011) phẩy (3 comments)
xa thiệt là xa ...
Added by icy over 1 year ago

Tham gia Offline3 phẩy (5 comments)
Cà phê gần nhà hát Hòa Bình
Added by over 2 years ago

Offline3: Call for papers (4 comments)
nào mình cùng lên xe .... TeX
Added by about 3 years ago

Chào mừng manager mới (2 comments)
Welcome Tấn Phú.
Added by about 3 years ago

Bản tin đầu tháng 10/2009
tóm tắt tình hình tháng 9
Added by over 3 years ago

View all news

Latest blogs

Vẽ hình bằng Tikz với Geogebra (2 comment)
Tikz, Geogebra
Added by tanphu 6 months ago

That is more than five years old (1 comment)
Is TeX stupid?
Added by icy over 1 year ago

Texlive 2012
Texlive
Added by tanphu over 1 year ago

Cảm ơn!
Cảm ơn các bạn đã góp quỹ
Added by icy almost 2 years ago

Email @viettug.org (5 comment)
Viettug rocks
Added by icy almost 2 years ago

View all blogs