This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Cộng đồng người Việt dùng TeX

Trang web ViệtTUG được thành lập vào tháng 8 năm 2005 với mục đích

  1. cung cấp tài liệu và hướng dẫn hoàn toàn miễn phí cho người dùng TeX ViệtNam
  2. xây dựng kho tài liệu trực tuyến Wiki cho người dùng TeX
  3. phát triển các dự án liên quan đến TeX

Các thành viên của ViệtTUG là những người Việt làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở khắp nơi trên thế giới, ít nhiều sử dụng TeX trong công việc. Số thành viên của ViệtTUG hiện nay khoảng 500 theo thống kê từ hệ thống đăng ký. Các điều hành viên của ViệtTUG là những người tự nguyện, tự do.

Quy định

Các quy định dành cho tất cả thành viên của ViệtTUG

  1. tuân theo các quy định của Rocky
  2. tham gia ViệtTUG với tinh thần cởi mở, học hỏi
  3. lịch sự, tôn trọng các thành viên khác
  4. biết đặt các câu hỏi thông minh
  5. giúp đỡ cộng đồng và xây dựng trang wiki của ViệtTUG
  6. tự bảo vệ để bảo vệ người khác

Các trang khác liên quan tới các quy định này

Các trang con