This page is READ-ONLY. It is generated from the old site.
All timestamps are relative to 2013 (when this page is generated).
If you are looking for TeX support, please go to VietTUG.org

Overview

Bản phân phối MiKTeX cho người Việt. VnMiK tập trung công sức của cộng đồng vào một bộ cài đặt chuẩn, nhờ đó việc giúp đỡ nhau hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn. Giải thích rõ hơn về VnMiK có tại trang wiki của dự án

Issue tracking

View all issues

Latest news

Gói powerdot cho VnMiK4
Dành cho ai thích powerdot
Added by over 4 years ago

Nâng cấp vnmik 4.0.1 lên vnmik 4.1.0
Chỉ cần tải về 1.2MB, bạn có vnmik 4.1.0 :)
Added by over 4 years ago

VnMiK 4.1.0 released
release soon, release asap :)
Added by over 4 years ago

VnMiK-4.0.1: miếng vá thứ nhất
Chỉnh lỗi #182 và #181
Added by over 4 years ago

VnMiK 4.0.1 released (2 comments)
Phiên bản VnMiK 4.0.1 với nhiều thay đổi
Added by over 4 years ago

View all news

Members

Manager: icy
Blogger: ruby
Assignable: texer
User: ohenri100, pkl, haiu, phuongnam
Your membership: Join

Latest blogs

Kế hoạch phát triển
Added by over 3 years ago

VnMiK 4.1.1
... chỉnh vài lỗi linh tinh ...
Added by over 4 years ago

VnMiK, not VinaMilk (2 comment)
... uống sữa nhiều có thể làm bạn hoa mắt...
Added by over 4 years ago

Chuyển môi trường phát triển
Phần lớn công việc chuyển sang môi trường Linux
Added by over 4 years ago

VnMiK-4.0.1 gần xong
Đến thứ Tư có thể công bố bản 4.0.1
Added by over 4 years ago

View all blogs