[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ban tin Số 20, tuần 26, năm 2005



======================================
         Số 20, tuần 26, năm 2005
======================================
1. Tin tức đó đây
  * KParts
  * Thinstation 2.1.1
  * Qt 4.0.0
  * Ubuntu: Colony CD 2
  * A Cold Look at Fedora Core 4
  * KDE thông báo 24 dự án "Summer of Code"
  * Sun "bóp méo" định nghĩa của phần mềm miễn phí?
  * DokuWiki 2005-07-01
  * Tiếng Việt sẽ được hỗ trợ trong trình cài đặt của Debian
  * Bản dịch Smart questions: định dạng ConTeXt
  * Nvu 1.0

2. Phần mềm mới
  * Winefish CVS-20050628
  * X File Explorer

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Bản tin đã được làm như thế nào?
  * Perl one-liner

Trang chu: http://vnoss.net/bantin/