[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: SoC: Firefox-viOn 7/12/05, VnPenguin <[email protected]> wrote:
> ---------- Forwarded message ----------
> From: Minh Nguyen <[email protected]>
> Date: Jul 10, 2005 9:39 PM
> Subject: Re: SoC: Firefox-vi

> No, I wasn't aware of the VnOSS project, even though I linked to its
> front page at the Vietnamese Wikipedia.  :-) 

Có nghe tiếng bác Minh Nguyen, người đang điều hành
trang vi.wikipedia. Bác này hoạt động năng nổ, /me ngưỡng
mộ lắm. Không ngờ mới là một high-school student và lại
không dùng tiếng Việt "natively".
/me nghĩ vi.wikipedia với vnoss dù sao cũng cùng chí hướng
OPEN. Các bác này cũng có một channel #vi.wikipedia ở
freenode, hàng xóm của #vietlug :-) , có thể ghé qua ghé lại
trao đổi thêm thông tin và cộng tác với nhau.

-- 
James Nguyen, Phedora