[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bản tin số 22 (tuần 28, 2005)Trang Bản tin: http://vnoss.net/bantin/

1. Tin tức đó đây
  * TheOpenCD 3.0
  * Firefox và Thunderbird 1.0.5
  * SCIM 1.4.0
  * Damn Small Linux 1.3
  * OpenSSL 0.9.8
  * Deer Park alpha 2
  * ClarkConnect Home 3.1
  * FreeBSD 6.0-BETA1
  * PunBB 1.2.6
  * Nhận dạng vân tay trong Linux
  * GNU Source Installer

2. Phần mềm mới
  * TMSNC 0.2.3
  * VnTeX 3.0rc1

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Soạn thảo ConTeXt với Vim
  * Biểu thức chính qui trong Perl


Happy reading & don't forget give us your feedback :-)
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community