[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bản tin số 23 - Tuần 29 (18/07 - 24/07/2005)Bản tin số 23 - Tuần 29 (18/07 - 24/07/2005)
-------------------------------------------------------------------------------------
  http://vnoss.net/bantin/
-------------------------------------------------------------------------------------
1. Tin tức đó đây
  * Icewm 1.2.22
  * ntfsprogs 1.11.0
  * Gambas 1.0.9
  * PCBSD 0.7.8 Beta
  * Firefox 1.0.6 và Thunderbird 1.0.6
  * Pootle 0.6.3
  * Translate 0.8rc3-20050719
  * Hơn 10000 chữ ký đề nghị IBM công bố mã của HĐH OS/2
  * TpX 1.2beta
  * Sleep 2.0-stable
  * Webmin 1.220
  * Leafpad 0.8.3
  * Liferea 0.9.4
  * Tin vắn khác

2. Phần mềm mới
  * X-Unikey 1.0
  * Impact 0.6.1

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Chạy GNU/Linux trên thiết bị USB pen
  * Làm quen với Sed
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community