[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bản tin số 25 - Tuần 31, 2005Bản tin số 25 - Tuần 31, năm 2005

1. Tin tức đó đây
  * Chemtool 1.6.7
  * OpenSUSE
  * Xorg 6.9 và 7.0-rc0
  * OpenOffice.org 1.9.m122
  * GForge 4.5.01
  * XMMS2 0.1 DR 2
  * Google-O'Reilly Open Source Awards 2005
  * FreeBSD 6.0-BETA2
  * Tin tức khác

2. Phần mềm mới
  * wxFontView 0.1
  * Source-highlight 2.1.1

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * OpenDocument, chuẩn cho các tài liệu OSS
  * OpenOffice::OODoc và Bảng tính

Page: http://vnoss.net/bantin/
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community