[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bản tin số 26 - Tuần 32, 2005Số 26, tuần 32, năm 2005 

http://vnoss.net/bantin/

1. Tin tức đó đây
  * Downloader for X 2.5.1
  * Zenwalk 1.2
  * VEE 3.2beta
  * Totem 1.1.4
  * Cygwin ISO
  * gSTM 0.2
  * PyX 0.8.1
  * Gaim 1.5.0
  * BLAG Linux 30001
  * Tin vắn khác

2. Phần mềm mới
  * Yacas 1.0.58
  * TaskJuggler 2.1.1

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Tìm kiếm nâng cao với Google

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community