[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?

2012/6/20 b1nhb00ng <[email protected]>
Lại quay về mailing list à, nên chăng một website/forum?Website thì Hưng hình như đang chuẩn bị. Forum thì có ... FB rồi :)
Tớ khoái nhất là món ML thôi :)

Q