[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Điểm danh cái nhỉ?
Có em Chuối Luộc đây;)

Xin chào tất cả mọi người.

Thân

On Wednesday, June 20, 2012 11:14:44 AM UTC+7, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
Chào các bác,

Em Hưng đây ạ,

Anh Quý sẽ warm up lại mailing list.

ML này sẽ giành cho những topic nghiêm túc,
và được lấy một phần lưu lượng từ vietlug FB:
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Nguyễn Vũ Hưng