[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?Ngày 2012/06/20 14:17, b1nhb00ng viết:
"Vấn đề" với FB là
FB là nơi giao lưu, trao đổi những vấn đề dễ, ngắn

Tập hợp member ở FB cực dễ.
Thực tế là Vietlug @FB có 650 members, chỉ mất vài tháng để tập hợp :)

accessibility và khả năng "tra cứu".
Đây là điểm yếu của FB
+1

FB, mặc dù tiện lợi và nhiều người dùng vẫn đc design để socialise là chính, chứ dành cho technical discussion thì có khó k0? Hay là /me quá old-school? :)
Không old-school, mà hoàn toàn chính xác.

Chính vì thế nên mới phải warm up lại cái Vietlug ML này để kéo old school và những người/thảo luận nghiêm túc vào đây :)
--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla&  Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.