[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?

On Wednesday, June 20, 2012 12:17:48 PM UTC+7, b1nhb00ng wrote:

Mình nghĩ đã có FB thì forum ko còn cần thiết nữa.
-1
 
"Vấn đề" với FB là accessibility và khả năng "tra cứu". FB, mặc dù tiện lợi và nhiều người dùng vẫn đc design để socialise là chính, chứ dành cho technical discussion thì có khó k0? Hay là /me quá old-school? :)
 +1