[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?

2012/6/20 b1nhb00ng <[email protected]>

"Vấn đề" với FB là accessibility và khả năng "tra cứu". FB, mặc dù tiện lợi và nhiều người dùng vẫn đc design để socialise là chính, chứ dành cho technical discussion thì có khó k0? Hay là /me quá old-school? :)

Haha, đúng là OLD giống ... moa :)
FB là dành cho mấy tay teen như DHSon này nọ thôi LoLz