[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?Cha, lau lam roi moi thay mail tu ML nay :D

2012/6/20 Tùy Phong <[email protected]>:
> Chào mọi người :)
>
> Vào 11:14:44 UTC+7 Thứ tư, ngày 20 tháng sáu năm 2012, Nguyễn Vũ Hưng đã
> viết:
>>
>> Chào các bác,
>>
>> Em Hưng đây ạ,
>>
>> Anh Quý sẽ warm up lại mailing list.
>>
>> ML này sẽ giành cho những topic nghiêm túc,
>> và được lấy một phần lưu lượng từ vietlug FB:
>> https://www.facebook.com/groups/vietlug/
>>
>> Nguyễn Vũ Hưng-- 
With best regards,
Chinh Nguyen