[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?Hay quá,

Cái này có từ 2004 cơ à!

Làm nó sống dậy nào.

Thaitq

On Wednesday, June 20, 2012 7:22:43 PM UTC+7, Nguyen Tam Chinh wrote:
Da, em cho no forward qua @gmail.com cung lau roi :)

PS. Gio moi thay mat a. Quy, phong do qua :D

2012/6/20 Quy NGUYEN DAI <[email protected]>:
>
>
> 2012/6/20 Nguyen Tam Chinh <[email protected]>
>>
>> Cha, lau lam roi moi thay mail tu ML nay :D
>>
>
> Hello Chinh,
> Vẫn dùng box mail .ru à :)
>--
With best regards,
Chinh Nguyen