[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] win-sshfsNgày 2012/07/04 15:00, Quy NGUYEN DAI viết:
Mình thì chỉ cần WinSCP là quá đủ. Nhưng ở đây có nhiều đứa quen Windows vẫn cứ thích mấy cái kiểu này mới chịu. Thích thì "chiều" thôi :)
Anh bảo họ qua filezilla đi (FOSS, chạy trên Windows, Linux...)
Làm vậy khi chuyển hẳn/dần từ Windows sang Linux đỡ bị dính chuyện:
- Bên Win tôi quen cái này
- Trong khi bên Linux không có

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla&  Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.