[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Bloomberg: Tablet Google giá 4,1 triệu đồngwoa... Con này dùng chíp lõi tứ... Chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn cả hồi Kindle Fire xuất hiện. Một đối thủ đáng gờm của Surface, iPad, Kindle Fire, Nook Tablet, Galaxy tab, Asus Tranformer ....