[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Bloomberg: Tablet Google giá 4,1 triệu đồngNgày 2012/07/05 1:19, Do Nhu Vy viết:
woa... Con này dùng chíp lõi tứ... Chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn cả hồi Kindle Fire xuất hiện. Một đối thủ đáng gờm của Surface, iPad, Kindle Fire, Nook Tablet, Galaxy tab, Asus Tranformer ....
Giá thế này là quá mềm, chắc chắn Google phải bù lỗ.
Có hàng mình mua ngay.

--
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla&  Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not limited Linux Users' Groups,
Free and Open Sources forums, mailing lists, the above is my personal opinion and is *not*
the opinion of my employer(s), associations and/or groups I join.