[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Apple không còn dám khoe miễn nhiễm virus2012/7/5 Nguyen Vu Hung (vuhung) <[email protected]>:
> Ngày 2012/07/05 1:15, Do Nhu Vy viết:
>
>> Mac OS tăng dần về số lượng nên nguy cơ tăng. Nếu Linux mà đông người dùng
>> thì có lẽ cũng xuất hiện virus trên Linux. :))
>
> Đã có nhiều rồi chứ đâu phải chưa có.
> http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_malware
>

Malware thì không thiếu ạ.  Nhưng nếu so sánh về số lượng + chất lượng
thì malware trên *nix vẫn chạy theo Window$ dài.  Bác Mac O$ X lại
đang tăng tốc rồi.

Dương
-- 
Duong H. Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese, 「グエンヤン」 in Japanese)
Personal page: http://cmpitg.github.com/
Web log: http://cmpitg.wordpress.com/
Public Key: http://cmpitg.github.com/public.key.txt
"Life is a hack"

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ [email protected]
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----