[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Google Input Tools
2012/07/19 9:08 "Quy NGUYEN DAI" <[email protected]>:
>
>
>
> On Thu, Jul 19, 2012 at 4:03 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
>>
>> windows đấy anh Quý ạ ;)
>
>
> Non-windows thì dùng Chrome plugin, Android app, ... có sao đâu. Vấn đề là tính năng ra sao.

google japanese ime là tốt nhất anh a..