[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[ Help] Gan them card Tong dai vao server so noi bo!!!!Chào cả nhà!

- Cty mình có 3 sever cài CentOS 5, : 1 làm Trunk giữa các chi nhánh, 1 làm voip số nội bộ các chi nhánh, 1 làm Tổng đài ( có gắn card ) để khách ở ngoài gọi vào.

- Cả 3 sever đều cài Aterisk.

- Giờ mình muốn đem card trên sever tổng đài gắn qua sever số nội bộ thì phải cấu hình cái card đó tren server so noi bo như thế nào????

- Mong cả nhà chỉ giúp mình hướng cấu hình!

- Cảm ơn cả nhà rất nhiều.