[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Gửi bài trực tiếp cho Bản tinHi all,
Để tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các bạn muốn đóng góp bài cho Bản
tin, một trang web mới đã được tạo ra tại
http://vnoss.net/bantin/submit.php .

Các định dạng ConTeXt sẽ được xác lập tự động thông qua các icon.
Người dùng không cần biết ConTeXt, bài viết sẽ sẵn sàng để dùng trực
tiếp vào Bản tin với rất ít thao tác sửa chỉnh.

Tên người dùng và mật mã là giông như diễn đàn VnOSS. Tuy nhiên bạn
phải yêu cầu thêm tên vào danh sách "cộng tác viên" thì mới dùng được
trang này. Gửi email đến đến Bantin_VnOSS(AT)gmail(DOT)com trong đó
nêu rõ tên đăng nhập của bạn ở diễn đàn.

Hy vọng nhận được nhiều hơn nữa sự cộng tác của mọi người :)

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community