[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ba?n tin So^' 18 - Tua^`n 24, 20051. Tin tức đó đây
  * Debian GNU/Linux 3.1 cho AMD64
  * xfmedia 0.8.0
  * Slamd64 Linux 10.1
  * Fedora Core 4
  * GTK+ 2.6.8
  * Giao diện GNOME cho YUM 0.1
  * Winefish 1.2.0

2. Phần mềm mới
  * Yumex, giao diện đồ họa cho yum

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Fedora và tôi
  * Pekwm
  * Cài đặt Fedora Core 4 lên đĩa cứng USB

Links for online reading & PDF dwonload:

  http://forum.vnoss.org/viewtopic.php?id=1403

-- 
Vietnamese Open Source Software Community