[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

first email to groupsChào các bác,
Chúc ngày đầu tuần vui vẻ. Thư này chỉ là thư thử nghiệm (test). Hy
vọng các bác không giận. Em muốn tham gia đóng góp dịch giao diện
chương trình, không biết có thể bẳt đầu từ đâu.
Em
Bánh Đậu Xanh Hải Dương