[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

go'p y' ve^` ba?n tinBản tin có nhiều tin tức thú vị có thể bình luận, góp ý,
mở rộng thêm được. Copy tin sang forum để bình luận
thì không tiện lợi.
Trong lúc đó VnOSS đang thiếu một cái top page.

/me nghĩ nên dùng trang bản tin làm top page cho VnOSS.
Tìm một cái CMS đơn giản, cho phép mọi người có thể gửi tin.
Cuối tuần, ban biên tập tuyển chọn tin và đóng tập, xuất bản.

Như vậy vừa có được một dynamic top page (thay đổi thường
xuyên), vừa có thêm nguồn tin, vừa có thể bình luận trực tiếp
từng mẩu tin.

-- 
James Nguyen, Phedora