[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: go'p y' ve^` ba?n tinOn 5/30/05, VnPenguin <[email protected]> wrote:

> Go'p y' cu?a ba'c rat chi' li' & rat ho+.p vo+'i TODO cu?a VnOSS ma
> /me ddang chuan bi. :)
> 
> Nhu+ vay van dden chi? thieu moi mot ... nhan lu+.c ;) Ba'c nao xung
> phong giu'p cho 1 tay thi hay qua' ;)

Bác nói rõ thêm một chút là cần nhân lực trong việc gì.

/me nghĩ việc khó nhất là liên kết top page với forum, sao cho
một registered user có thể post được cả 2 nơi.
Nhưng nếu top page (tin tức) cho phép anonymous post tin
(+ điều kiện CreativeCommons), không cần chung DB với
forum thì có thể bắt đầu làm được ngay.
Chưa có CMS tiếng Việt thì vừa dùng vừa dịch.

-- 
James Nguyen, Phedora