[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: go'p y' ve^` ba?n tin
Bác nói rõ thêm một chút là cần nhân lực trong việc gì.

/me nghĩ việc khó nhất là liên kết top page với forum, sao cho
một registered user có thể post được cả 2 nơi.
Nhưng nếu top page (tin tức) cho phép anonymous post tin
(+ điều kiện CreativeCommons), không cần chung DB với
forum thì có thể bắt đầu làm được ngay.
Chưa có CMS tiếng Việt thì vừa dùng vừa dịch.

--
James Nguyen, Phedora

Yép, em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Jame phê. Chúng ta cần 1 CMS ngon ngon làm mặt tiền.

Thế các bác đề cử CMS nào ?

--
Dinh Quang Ninh
Tél: 06 99 15 17 25
Email: [email protected]
Y!M: dinhquangninh
Skype: dinhquangninh
AOL: quangninh