[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ba?n tin So^' 17 - Tua^`n 23, 20051. Tin tức đó đây
  * Debian GNU/Linux 3.1
  * GoboLinux 012
  * kde-artists.org -- trang web cho các hoạ sĩ
  * Evolution cho Windows
  * Xandros Business Desktop 3.0
  * Bẻ khoá mạng không dây WEP trong vòng ... 10 phút
  * Tranh luận về việc mở mã của Java
  * Qt 4.0 RC1
  * Minislack 1.1
2. Phần mềm mới
  * KDevelop 3.2.1
  * GNU TeXmacs 1.0.5.3
3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Xây dựng một máy chủ ảo Linux
  * Đọc file Excel với Perl

Đọc trực tuyến: http://vnoss.net/bantin/
Tải bản PDF: 
* Berlios: http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=2667
* SF.net: http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=117270&package_id=144581

Happy reading!
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community