[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

kiếm tiền trong mùa hè (dành cho SV, học sinh)Các bác SV và học sinh muốn kiếm tiền ($4500) trong mùa
hè, hãy thử đăng ký tham gia  "The Summer of Code", tổ
chức bởi nhiều nhóm phát triển nguồn mở và Google.
Điều kiện: hoàn tất một dự án OSS trong mùa hè.
Xem thêm: http://code.google.com/summerofcode.html

-- 
James Nguyen, Phedora