[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Go'p y'On 5/30/05, Vo^ Danh <[email protected]> wrote:
> 
> Theo ba'c chai, em da dang ki vao hai groups: [email protected],
> [email protected] Tuy nhie^n em tha^'y mail o 2 groups nay
> luo^n luo^n bi. duplicated.
>
> Em thie^?n nghi~ chu'ng ta chi? ca^`n su+? du.ng mot ca'i tho^i,
> cha(?ng ha.n la`: [email protected]

Có lẽ admin cũng đang phân vân không biết dùng cái nào,
nên để user tự ý lựa chọn group thích nhất. Thời gian sẽ
trả lời group nào được sử dụng nhiều hơn. :)

> Ba'c admin xem wa ca'i nhe'.

bác James (không phải admin)

-- 
James Nguyen, Phedora