[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Go'p y'On 5/30/05, VnPenguin <[email protected]> wrote:

> ML chi'nh se la vnoss...
> Ca'i kia chi? la phu. tro+. va  dde^? giu+~ cho^~.

Nhiều người trước đây tham gia [email protected] với điều kiện
(vào lúc đó) là post của họ đến được ngay thành viên, càng
nhanh càng tốt.
Nay [email protected] bị filter, trường hợp tốt nhất là chờ admin
(một người) ngủ dậy mới chuyển mail. Chưa kể các trường
hợp tệ hơn, mail không được chuyển.
Theo /me nghĩ list đó không còn hấp dẫn. Tạo một list
[email protected] để thay thế cũng hợp lý. Ai thích thảo luận
nhanh chóng, free, open, không muốn bị xét duyệt nội dung mail
mình gửi, thì tham gia. Ai vẫn bằng lòng với một closed và
monopolistic list như thế thì mặc kệ.

-- 
James Nguyen, Phedora