[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Go'p y'On 5/30/05, James Nguyen <[email protected]> wrote:
> On 5/30/05, VnPenguin <[email protected]> wrote:
> 
> > ML chi'nh se la vnoss...
> > Ca'i kia chi? la phu. tro+. va  dde^? giu+~ cho^~.
> 
> Nhiều người trước đây tham gia [email protected] với điều kiện
> (vào lúc đó) là post của họ đến được ngay thành viên, càng
> nhanh càng tốt.
> Nay [email protected] bị filter, trường hợp tốt nhất là chờ admin
> (một người) ngủ dậy mới chuyển mail. Chưa kể các trường
> hợp tệ hơn, mail không được chuyển.
> Theo /me nghĩ list đó không còn hấp dẫn. Tạo một list
> [email protected] để thay thế cũng hợp lý. Ai thích thảo luận
> nhanh chóng, free, open, không muốn bị xét duyệt nội dung mail
> mình gửi, thì tham gia. Ai vẫn bằng lòng với một closed và
> monopolistic list như thế thì mặc kệ.
> 

Yep, ca'i quan tro.ng trong OSS community, theo /me nghi, la pha?i co'
"lu+.a cho.n" cho users. Mo.i "toan ti'nh ddoc quyen" ko cho'ng thi
chay se bi. community loa.i tru :)

Cho nen viec co' ca? ML vnoss & vietlug (AT Google) chang qua cung la
co ga('ng ddem them lu+.a cho.n cho users :) Ai thi'ch gi dung ca'i
ddo' :)

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community