[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: TeX question: Tạo tập tin pdf từ rất nhiều hình ảnhOn 5/27/05, Phan Vinh Thinh <[email protected]> wrote:
> Chào các bác,
> Em muốn quét một cuốn sách rồi dùng TeX để "gom" tất cả các trang sách
> quét đó vào một tập tin pdf. Có cách gì giúp việc này đơn giản hơn
> không?

ConTeXt solution: moi file a?nh que't ghi ra 1 file JPG hay PNG. Trong
ConTeXt define ca'c margin ba(ng Zero het, chen ca'c image ddo' vao
(neu can thi chi?nh width image = page width).... Lenh cu. the xem
trong src cu?a Ba?n tin.

Coi chu+ng: PDF ket qua? se co' size rat rat lo+'n !!!

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community