[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Xin chaoKi Anh! May minh mo duoc nhung doc chang duoc? hinh nhu bi loi word. Lat nua qua gap nhe!

kyanh <[email protected]> wrote:
On Wednesday 15 June 2005 17:14, HAU XUAN wrote:
> Xin chao, minh la Xuan Hau. Xin gui loi tham den moi nguoi, day la lan dau
> di lang thang va lac vao day. Xin duoc lam quen. Than ai.
>
Vậy lÃ?  Hậu biết cÃ?¡i nÃ? y lÃ? m cÃ?¡i chi chÃ?°a? CÃ?³ gÃ?¬ thắc mắc vá»Â? TeX thÃ?¬ Hậu gá»­i
meo... sẽ cÃ?³ ngÃ?°á»Â?i giải Ã?Â?Ã?¡p cho Hậu.

CÃ?¡i nÃ? y gá»Â?i lÃ?  Mailing List Ã?Â?Ã?³

ChÃ?ºc Hậu vui vẻ nha. Mong gặp lại.

kỳanh


Yahoo! Mail Mobile
Take Yahoo! Mail with you! Check email on your mobile phone.