[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Về sử dụng true type font với ConTeXtXin chào,
Tôi hiện đang có một số font đuôi TTF và muốn sử dụng nó với ConTeXt.
Liệu các bạn có ai biết cách cấu hình thế nào để cài đặt và sử dụng
được không?
Tôi có tìm trên mạng và thử qua vài cách nhưng chưa được.
Tôi đang dùng Texlive 2010 trên nền hệ điều hành Ubuntu 10.04 LTS. Bản
ConTeXt là bản tích hợp trong texlive
Tôi xin chân thành cảm ơn