[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Về sử dụng true type font với ConTeXtOn Wed, 2 Mar 2011 22:42:43 -0800 (PST)
Garfield <[email protected]> wrote:

> Xin chào,
> Tôi hiện đang có một số font đuôi TTF và muốn sử dụng nó với
> ConTeXt. Liệu các bạn có ai biết cách cấu hình thế nào để cài đặt
> và sử dụng được không?
> Tôi có tìm trên mạng và thử qua vài cách nhưng chưa được.

Garfield có thể mô tả "chưa được" thế nào không? Bị báo lỗi thế nào, cách sử dụng font... ; Do mình không có thông tin nào về các phông chữ mà Garfield có, nên mình chỉ có thể hỏi vậy rồi mới liệu tính tiếp.

Cheers,

> Tôi đang dùng Texlive 2010 trên nền hệ điều hành Ubuntu 10.04 LTS.
> Bản ConTeXt là bản tích hợp trong texlive
> Tôi xin chân thành cảm ơn
> 


-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115