[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Về sử dụng true type font với ConTeXtOn Thu, 3 Mar 2011 19:38:42 +0700
Garfield <[email protected]> wrote:

> ... nhưng khi tôi gõ lệnh
> 
> sudo texfont --ve=sil --co=gentium --makepath --install
> thì nhận được thông báo lỗi
> 
> The program 'texfont' is currently not installed.  You can install
> it by typing: sudo apt-get install context
> 
> trong khi rõ ràng khi cài texlive thì đã có context rồi.

Trong TeXLive thì bản ConTeXt đã quá cũ; ngoài ra, bản TeXLive trong Ubuntu được chia ra nhiều gói nhỏ hơn (cho tiện việc cài đặt và quản lý). Theo gợi ý ở trên thì anh cài thêm gói như sau:

	$ sudo apt-get install context

Trường hợp tệ nhất thì anh phải cài bản ConTeXt minimal như hướng dẫn ở
	http://wiki.contextgarden.net/ConTeXt_Minimals

Anh thử lại xem nhé. Chúc thành công!

> 2011/3/3 Anh K. Huynh <[email protected]>
> 
> > On Wed, 2 Mar 2011 22:42:43 -0800 (PST)
> > Garfield <[email protected]> wrote:
> >
> > > Xin chào,
> > > Tôi hiện đang có một số font đuôi TTF và muốn sử dụng nó với
> > > ConTeXt. Liệu các bạn có ai biết cách cấu hình thế nào để cài
> > > đặt và sử dụng được không?
> > > Tôi có tìm trên mạng và thử qua vài cách nhưng chưa được.
> >
> > Garfield có thể mô tả "chưa được" thế nào không? Bị báo lỗi thế
> > nào, cách sử dụng font... ; Do mình không có thông tin nào về các
> > phông chữ mà Garfield có, nên mình chỉ có thể hỏi vậy rồi mới
> > liệu tính tiếp.
> >
> > Cheers,
> >
> > > Tôi đang dùng Texlive 2010 trên nền hệ điều hành Ubuntu 10.04
> > > LTS. Bản ConTeXt là bản tích hợp trong texlive
> > > Tôi xin chân thành cảm ơn

-- 
Anh Ky Huynh @ UTC+7
Registered Linux User #392115