[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Code để hiện Definition thành Định nghĩaOn Mon, 15 Apr 2013 00:14:18 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Em dùng template của Springer cho monograph nhé. em để trong
> attachment để nhờ các bác sửa giúp, hay góp ý giúp với.

Bạn định nghĩa lại xem:

  \def\theoremname{Định nghĩa}


--
I am ... 5 dog years old.