[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Soạn sách trắc nghiệmChào các anh chị,
trong LaTeX để biên soạn đề thì trắc nghiệm thì đã có hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu mình muốn biên soạn một quyể sách có phần trắc nghiệm thì phải làm thế nào? Rất mong được sự giúp đỡ! Trân trọng cảm ơn!