[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

công thức trong section không in đậmNhờ các anh chị giúp vấn đề này,
khi gõ công thức trong section và subsection thì khi hiển thị những công thức này không in đậm. Mình phải làm sao????