[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!On Tue, 25 Jun 2013 00:36:52 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Bác nào đã biết cài Tex trên Mac OS hướng dẫn giúp em với. Tình hình
> là em đã cài LiveTex 2013, TexMaker và chạy file tiếng Anh ngon lành
> rùi, nhưng khi chạy tiếng Việt thì bị lỗi font,nhờ các bác chỉ giáo
> dùm. Cảm ơn các bác. 
> 

Lỗi cụ thể là gì bạn ơi?


PS: cách đặt câu hỏi hợp lý http://dragula.org/projects/rocky/wiki/Smart_Questions

--
I am ... 5 dog years old.