[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!bạn tìm hiểu về trình quản lý gói của TexLive nhé. Có chương trình
để quản lý các gói trong TexLive đó.

On Tue, 25 Jun 2013 01:41:22 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Vâng,em dùng trên Mac ạ. Anh có cách nào giúp em có thể dùng Tex trên
> Mac ko ạ? Em thấy VNtex ko có cho Mac anh ạ.
> --
I am ... 5 dog years old.