[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Gói lệnh, các công thức thực hiện Vẽ bảng biến thiên, bảng xét dấu trong PcTeXOn Sun, 14 Jul 2013 08:56:05 -0700 (PDT)
Đinh Thái Sơn <[email protected]> wrote:

> Mình đang soạ giáo án các khối THPT bằng LaTeX gặp một mớ vấn đề rắc
> rối. Trước mắt là việc vẽ bảng biến thiên và BXD. Mình không biết sử
> dụng gói lệnh nào và những công thức nào. Mong mọi người chỉ giáo.

http://dragula.org/blogs/536
http://dragula.org/issues/962
http://dragula.org/issues/963


--
I am ... 5 dog years old.