[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Gói lệnh, các công thức thực hiện Vẽ bảng biến thiên, bảng xét dấu trong PcTeXHi,

On Mon, 15 Jul 2013 16:12:17 -0700 (PDT)
Đinh Thái Sơn <thaiso[email protected]> wrote:

> Cám ơn bạn Anh K. Huynh nhiều lắm. Nhưng hình như các file pdf, tex ở
> các line trên ko hoạt động nữa bạn ah!

Không hoạt động là sao, bị lỗi gì?


--
I am ... 5 dog years old.