[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Gói lệnh, các công thức thực hiện Vẽ bảng biến thiên, bảng xét dấu trong PcTeXOn Tue, 16 Jul 2013 10:05:28 -0700 (PDT)
Đinh Thái Sơn <[email protected]> wrote:

> Mình bấm vào các file để down về xem thì nó hiện thông báo "Invalid
> page or request.". Ko có down đc bạn ah.

Okay. Bạn có dùng thông qua `proxy` nào không? Trên máy chủ có cơ chế
tự vệ, một số con bot hay dò dẫm sẽ làm cho IP máy của bạn rơi vào blacklist.
Bạn cho mình biết IP của máy bạn nhờ vào địa chỉ 

http://www.whatsmyuseragent.com/

(Nếu địa chỉ IP của cơ quan hay cần bảo mật thì bạn gửi thư riêng cho mình).

--
I am ... 5 dog years old.