[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Thông báo về diễn đàn mới và vài dòng lịch sửChào các bạn,

VietTUG đã trải qua nhiều thay đổi từ khi thành lập vào năm 2005. Đầu tiên,
diễn đàn bắt đầu từ một forum (tự viết) của dự án VnTeX, sau đó chuyển qua
dùng hỗ trợ của VietLUG và sau đó là Tuxfamily với Joomla. Hệ thống diễn đàn
với Joomla chạy từ 23/8/2005 [3] cho đến ngày 26/10/2008 thì được chuyển qua
hệ thống Redmine [2] . Đến ngày 28/3/2013, Kỳ Anh chuyển toàn bộ hệ thống
Redmine qua dạng web tĩnh [1] do các vấn đề đối với hệ thống Redmine.

Giờ đây, hệ thống VietTUG sẽ sử dụng GoogleGroups mà nơi trao đổi chính.
Với các hỗ trợ dạng hybrid (lai giữa nhóm thư và diễn đàn), GoogleGroup có
thể giúp quản lý tương đối tốt nội dung và thành viên. Điều hạn chế dễ thấy
là nó không hỗ trợ gõ mã nguồn TeX :), nhưng điều này chắc không quan trọng.

Khi bạn gửi email vào nhóm thư thì tất cả các thành viên của nhóm sẽ nhận
được. Vì thế, hãy đặt vấn đề hợp lý, cẩn thận, càng nhiều chi tiết càng tốt.

Kỳ Anh cùng với Tân Phú đang xây dựng lại trang web chính VietTUG.org theo
cách đơn giản hơn, và sắp tới cũng có một vài điều mới. Các bạn đón chờ.

Hy vọng là các bạn đã dùng và vẫn còn dùng/yêu (La)TeX :)

Cảm ơn các bạn đã đọc thư. Nếu thư này đến với bạn ngoài ý muốn, xin hãy
xem hướng dẫn bên dưới để hủy đăng ký vào nhóm thư.

Liên kết:

[3] http://viettug.tuxfamily.org/news.1.html
[2] http://dragula.viettug.org/news/80.html
[1] https://twitter.com/kyanh/status/317197703316660224

--
I am ... 5.5 dog years old.