[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Gói lệnh, các công thức thực hiện Vẽ bảng biến thiên, bảng xét dấu trong PcTeXCó thể sử dụng gói Tablor hoặc Tizk hoặc .........metapost....

On Sunday, July 14, 2013 10:56:05 PM UTC+7, Đinh Thái Sơn wrote:
Mình đang soạ giáo án các khối THPT bằng LaTeX gặp một mớ vấn đề rắc rối. Trước mắt là việc vẽ bảng biến thiên và BXD. Mình không biết sử dụng gói lệnh nào và những công thức nào. Mong mọi người chỉ giáo. Chân thành cảm ơn!