[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sử dụng gói beamerChào mọi người!
Em đang dùng Win7. Khi mình soạn thảo thử bài trình chiếu này (có file kèm theo) thì máy mình báo lỗi "beamer.cls not found" . Mình thử dịch qua máy dùng Win XP thì không bị lỗi, vẫn dịch tốt. Nhờ mọi người chỉ em cách khắc phụ lỗi này. 
Em cám ơn.

Attachment: hoc_beamer.tex
Description: Binary data

Attachment: hoc_beamer.log
Description: Binary data