[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Sử dụng gói beamerMay win7 cua ban chua cai beamer class thoi.

On Monday, September 16, 2013 12:17:10 AM UTC+7, thuy hang wrote:
Chào mọi người!
Em đang dùng Win7. Khi mình soạn thảo thử bài trình chiếu này (có file kèm theo) thì máy mình báo lỗi "beamer.cls not found" . Mình thử dịch qua máy dùng Win XP thì không bị lỗi, vẫn dịch tốt. Nhờ mọi người chỉ em cách khắc phụ lỗi này. 
Em cám ơn.